برگزاری جلسه تعین تکلیف خانه مطبوعات استان کرمان

به منظور بررسی مسائل پیش امده در خصوص خانه  مطبوعات استان کرمان جلسه ای از ساعت 9 صبح امروز با حضور پاک ائین مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و مهدی محبان مدیر کل امور استانهای وزارت ارشاد در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و با حضور سعیدی مدیر کل این نهاد  اغاز شده است.به گزارش کرمان نیوز ، سید ابراهیم یزدی ( مدیر اسبق این تشکل ) و آذر همتی (عضو سابق شورای مرکزی این تشکل) نیز به این جلسه که گویا کلیه اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات نیز حضور دارند دعوت شده اند .

اخبار واصله حکایت از آن دارد که 2 عضو مستعفی خانه مطبوعات بنا به درخواست مدیر کل امور استانهای وزارت ارشاد  در این جلسه حضور یافته اند .

بنا بر اخبار واصله مهدی محبان که اولین مدیر کل فرهنگ و ارشاد دولت دکتر احمدی نژاد در استان کرمان نیز بوده است و صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه معراج نیز می باشد بر اساس حکمی از سوی دکتر مسعود پور معاون وزیر ارشاد به منظور بررسی و تعین تکلیف موضوعات پیش آمده پیرامون مسائل خانه مطبوعات استان کرمان به همراه پاک ائین مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به کرمان سفر کرده است.

هیچ یک از خبرنگاران رسانه های گروهی به این جلسه دعوت نشده اند .