شورای همبستگی روزنامه نگاران استان کرمان آغاز بکار کرد

به گزارش کرمان فردا  این تشکل رسانه ای با حضور جمع کثیری از صاحبان امتیاز ، مدیران مسئول ، سردبیران، اعضای هیئت تحریریه و خبرنگاران نشریات محلی ، نمایندگی های نشریات سراسری ، خبرگزاریها و سایتهای خبری استان کرمان از طیفهای مختلف سیاسی تاسیس و فعالیت خود را شروع نموده است.


به قرار اطلاع این تشکل نوپا که با همگرایی طیف گسترده ای از اصحاب رسانه های گروهی استان کرمان با سلایق مختلف سیاسی تشکیل شده است ، در اولویت فعالیت خود رسیدگی به مسائل صنفی ، پیگیری و حل مشکلات موجود و مسائل مرتبط با خانه مطبوعات و رسانه های استان را که از سال گذشته دچار چالشهای اساسی و مشکلات عدیده ای شده است را دارد.