مدیر باشگاه خبرنگاران جوان استان کرمان معرفی شد

 

طی حکمی مدیر باشگاه خبرنگاران جوان استان کرمان معرفی شد.


به گزارش کرمان نیوز ، طی احکام جدا گانه از سوی مدیر کل صدا و سیما ی مرکز کرمان مدیران باشگاه خبرنگاران جوان وتفاسیر و برنامه سیاسی این مرکز منصوب شدند .

طبق این احکام  حمید احمدی  افزادی که پیش از این مدیر باشگاه خبرنگاران بود به سمت مدیر تفاسیر وبرنامه های سیاسی معاونت اطلاعات واخبار منصوب شد و محمد رضا محمد حسنی به عنوان مدیر باشگاه خبرنگاران جوان معرفی گردید.