مدیر کل ثبت اسناد استان کرمان زیر ذره بین مطبوعات !

 

به منظور رایزنی و تعیین تکلیف نهایی مسائل خانه مطبوعات استان کرمان که از اسفندماه سال 90 دچار چالشها و اختلافاتی شده بود؛ جلسه ای با پیگیری جمعی از روزنامه نگاران اصولگرا، ولایی، ارزشی و بسیجی استان در شامگاه مورخ یکشنبه  21 آبانماه در محل اتاق جلسات دفتر مهندس کمالی معاون سیاسی ‌ـ امنیتی استاندار کرمان و با حضور اعضای طرف مقابل و همچنین احمد سعیدی مدیرکل ارشاد استان و حسین صعید مدیرکل ثبت اسناد استان  و اسماعیل نجار استاندار  برگزار شد.


سرانجام با تدوین صورت جلسه ای که معاون استاندار آن را نگارش نمود و همه حضار آن را امضا نمودند، مقرر شد جلسه ای از ابتدای وقت اداری  فردا مورخ 23 آبان 91 در دفتر مدیرکل ثبت اسناد استان و با حضور آقایان فردوسی و سلطانی نمایندگان طرفین این موضوع، طبق اسناد موجود در پرونده خانه مطبوعات بطور دقیق و طبق مفاد قانونی، بررسی و اظهارنظر نهایی از سوی مدیرکل ثبت اسناد استان به عنوان فصل الخطاب نهایی به استاندار کرمان اعلام و استاندار نیز تا پایان وقت اداری فردا ، نتیجه جلسه را به رسانه ها اعلام نماید و نتیجه نهایی مورد تأیید طرفین باشد و به آن عمل نمایند.


حال اینکه اصحاب رسانه کرمان به عنوان بزرگترین استان کشور، در جهت رفع اختلافات مسائل مرتبط با خانه مطبوعات به مدیر کل ثبت اسناد استان به عنوان تنها مرجع قانونی و رسمی  رسیدگی به این موضوع حسب قانون،  "اعتماد" نموده اند و نظر وی را فصل الخطاب قانونی قلمداد می نمایند ، لذا شایسته آن است تا مدیر کل ثبت اسناد استان همچون همیشه و سایر پرونده ها ، با "پرهیز" از پذیرش کلیه توصیه ها و  فشار های احتمالی برخی افراد و یا طیفها و نیز حذر نمودن از اعمال بعضی مصلحت اندیشی های عامیانه ،غیر ضرور و تحمیلی ، به "بزرگترین مصلحت مطبوعات استان" که همانا "رسیدگی منصفانه ، قانونمند و شفاف " به پرونده خانه مطبوعات استان کرمان و بیان حقیقت ها و واقعیت های مورد بحث بر اساس "رسالت اداری و مسئولیت شرعی" می باشد ،عمل نماید. 

آقای صعید باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که در انجام این مسئولیت مهم و خطیر ، زیر "ذره بین حقیقت بین" مطبوعات و رسانه های استان قرار داشته و آنان در این خصوص هیچ توقعی جز عمل به "مر قانون" نداشته و ندارند.  

امید آنکه اعلام نظر صریح، منصفانه، قانونمند و شفاف مدیر کل ثبت استان کرمان در مورخ ٢٣ آبان ماه ( فردا) ، که مطمئنا پس از مطالعه دقیق و موشکافانه پرونده و مستندات موجود صورت خواهد گرفت،  نوید بخش حل مشکلات نه ماهه این تشکل صنفی و غیر سیاسی اصحاب رسانه استان و نیز امید بخش احیای مجدد آن در جهت انجام ماموریتها و رسالت های اصلی اش باشد. 

ان شاالله

محمد هادی شجاعی - کرمان نیوز