کرمان، تأسیسات هسته ای مخفی ندارد

* پاسخ نماینده مردم کرمان و راور به دروغ پردازیهای رسانه های غربی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، در مصاحبه ای با اشاره به دروغ پردازیهای اخیر رسانه های غربی علیه کشورمان در خصوص وجود تأسیسات هسته ای مخفی در منطقه شاهرخ آباد شهرستان کرمان، این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان نیوز ، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رواج اینگونه دروغ پردازیها را در جهت عملیات روانی دشمنان علیه نظام اسلامی ایران برشمرد.