هیات موسس اولیه خانه مطبوعات پای کار بیاید

 

دو عضو مستعفی شورای مرکزی خانه مطبوعات استان کرمان، به نمایندگی جمع کثیری از اصحاب رسانه، خواستار پای کار آمدن هیات موسس اولیه ی خانه ی مطبوعات شدند.


به گزارش هجرت نیوز، سید ابراهیم یزدی مدیر سابق خانه ی مطبوعات و همتی، نماینده روزنامه های سراسری به نمایندگی از جمع کثیری از اصحاب رسانه ی استان، راه حل اول پیشنهادی استاندار برای پایان دادن به مشکلات خانه ی مطبوعات را برگزیدند.
از اسفند ماه سال 90 و به دنبال برکناری غیرقانونی یزدی از مدیریت این تشکل صنفی، خانه مطبوعات با چالش ها و مشکلاتی مواجه گردید که 9 ماه به طول انجامید و پس از کشمکش های فراوان و تاکید مسئولین مافوق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم اجرای قانون، و ازآن جا که بسیاری از مراحل قانونی ثبت و راه اندازی این نهاد صنفی طی نشده بود، نهایتا موضوع جهت بررسی به دستور استاندار به مدیر کل ثبت شرکت ها واگذار گردید و آقای صعید پس از بررسی های دقیق اشکالات موجود در این خانه را گزارش و نهایتا دو راه حل توسط آقای نجار استاندار کرمان ارائه گردید.
اسماعیل نجار در نشست خبری مورخ 21/9/91 در جمع خبرنگاران دو راه حل را پیشنهاد داد و گفت: یا هیات موسس اولیه بیایند و با ثبت نام از اعضاء، برگزاری مجمع عمومی و تصویب و ثبت اساسنامه ی خانه؛ انتخابات برگزار شود و یا همین شورای مرکزی فعلی (با حضور دو عضو مستعفی)، مقدمات برگزاری مجمع عمومی، تصویب و ثبت اساسنامه و انتخابات را دنبال کند.
پس از اعلام نظر استاندار، یزدی و همتی دو عضوی که اسفند سال 90 از هیات مدیره ی خانه مطبوعات استعفا داده اند، ضمن احترام به نظر اصحاب رسانه و هماهنگی با بسیاری از این بزرگواران، و با تشکر از پیگیری استاندار و اعلام نظر ایشان، راه حل اول را پذیرفته و خواهان اجرای آن می باشند.
امید است متولیان امر بیش از این از ادامه ی این روند پیشگیری نموده و با اجرای قانون، آرامش از دست رفته را به جامعه ی رسانه ای استان بازگردانند.